SÓN LES SENTÈNCIES INAMOVIBLES?

Moltes de les consultes que es fan en els despatxos d’advocats van referides als canvis que es produeixen en l’economia, feina, adreces dels domicilis, naixement de nous fills, etc.
Tot això deriva en una repercussió directa en front les mesures dictades pels Jutges de família.
La llei resulta expressa en el tema de que quan hi ha un canvi substancial de les circumstàncies que es van tenir en compte en el moment de dictar la sentència, es pot dur a terme a un canvi també del que en aquesta es va dictar.
Aquesta petició de modificació de mesures definitives pot ser formulada tant pels cònjuges com pel Ministeri Fiscal en cas d’haver-hi menors o incapaços.
El procediment a seguir podrà ser tant de mutu acord com contenciós. Com sempre, el més recomanable en temes de família, és que les parts siguin capaces d’arribar a un acord a on constin les noves mesures.
S’ha de tenir en compte que, pel cas de tirar endavant la via contenciosa, s’hauran de provar els canvis que han esdevingut, essent que no es pot obviar que en cap moment poden ser contraris als interessos dels menors.

Et truquem

A continuació li oferim les diferents maneres per les que pot contactar amb nosaltres:

per correu electrònic a: evilla@icamat.org

per telèfon per a demanar cita personalitzada: 93.790.25.04 / 
609. 782.879

Contacti des de

Cliqui aquí per a obtener el nostre formulari de contacte

Call Now ButtonLlámanos