Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Bloc

Feed

15/12/2017

Què succeeix quan una Sentència en dret de família s’acaba de dictar i l’altra part no compleix amb el règim de visites?

Moltes vegades passa que una de les parts no està d’acord amb el contingut de la Sentència i procedeix a interposar un recurs d’apel•lació contra la mateixa creient que, fins a que l’Audiència Provincial...   más


13/09/2017

QUÈ EM CORRESPON PAGAR QUAN TINC ATRIBUÏT L’ÚS DE L’HABITATGE EN CAS DE SEPARACIÓ/DIVORCI?

En cas d’atribució de l’habitatge que havia constituït el domicili familiar el Codi Civil de Catalunya és molt clar al fixar quines despeses s’han d’assumir per ambdós o quines san de ser assumides per qui...   más


20/06/2017

Què succeeix quan una Sentència en dret de família s’acaba de dictar i l’altra part no compleix amb el pagament de la pensió compensatoria?

Quan en una Sentència en dret de família s’imposa l’obligació de pagar una prestació compensatòria a favor d’una de les parts i l’obligat al pagament interposa recurs, s’ha d’esperar a la resolució de...   más


02/05/2017

Quina eficàcia té la resolució dictada en un procediment de mesures cautelars prèvies en dret de família?

Quina eficàcia té la resolució dictada en un procediment de mesures cautelars prèvies en dret de família? Quan tenim ja la resolució, aquesta és directament executable i d’obligat compliment, essent que...   más


22/03/2017

Les "LAT"S

Bona tarda!! Un article sobre un tema de familia nou. Amb moltes qüestions per resoldre.. què el gaudiu! Si algu està interessat en treballar aquest tema es pot posar en contacte amb mi . Moltes gràcies i...   más


antiguas >>