Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Facilitats de pagament

 

A continuació els hi oferim les diferents modalitats de pagment:

Liquidació en dues parts:

 

Una al inici del procediment, que es liquidarà una provisió de cabals als 4 dies següents a la firma de la fulla d'encàrrec profesional i la resta en el termini d'1 mes des de la firma de l'esmentada fulla d'encàrrec.,

Liquidació fraccionada: 

 

Es pactarà amb l'advocat un pagament ajornat de les provisions de cabals de 3 o 6 mesos sense interessos, pel supòsit que els honoraris professionals superin l'import de 500 euros, excluint tots aquells conceptes al·liens a lo estrictament referent als honoraris de l'advocat.

En tot moment es detallaran els conceptes, imports, objecte d'encàrrec, etc... a fi de garantir la máxima transpariència en la relació entre client i advocat.