Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Violència de Gènere

Segons la Llei Orgànica 1/2004, s'entén violència de gènere qualsevol acte de violència física o psicològica incloses aquelles agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de la llibertat, exercida sobre ella per part de qui sigui o hagi sigut lligat a ella per relacions similars d'afectivitat, encara que no hagi existit convivència.

A l'estar especialitzats en violencia de gènere tant podem assistir a la víctima com a acusació particular com a l'investigat com a defensa. Tots els professionals que concorrin en un procediment de violencia de gènere han d'estar titulats per a poder exercir en el mateix.

Comptem amb la implicació de professionals especialitzats i amb predisposició a bolcar-se en assumptes tan delicats amb el de violència de gènere.