Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Mediació Familiar

L'Orientador Familiar és un especialista que, amb mètodes específics, ajuda a la persona, a la parella i a la família, a enfortir els recursos interns i externs, a fi de que tots els vincles que uneixen als membres de la família siguin adequats i eficaços. Quane el cas ho requereix, participen altres especialistes.

El Mediador Familiar és un especialista que, amb mètodes propis, dirigeix el procés de mediació i intervé en totes aquelles situacions de conflicto que es formen per dificultats que bloquegen les vies d'acord entre els membres de la familia. La seva intervenció en els procediments de separació o divorci afavoreix la col·laboració de les parts en l'establiment d'acords que facilitin el compliment de les funcions parentals i l'enfortiment de llaços d'unió a la família, ajuda a les persones, a la parella i a la família, a enfortir els recursos interns i externs, a fi de que els vincles que uneixen  als membres de la família siguin adequats i eficaços. Quane el cas ho requereix, participen altres especialistes.

Quan el cas ho requereix, participen altres especialistes.