Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Impagats

Els hi oferim la possibilitat de poder realitzar les reclamacions extrajudicials en nom del nostre despatx a fi de poder  solucionar extrajudicialment la situació d'impagament a la que se li està sotmetent..

Tanmateix, pel cas de resultar infructuosa la reclamació extrajudicial, o si bé, Vostè decideix dirigir-se directament a la via judicial, també assumim la direcció lletrada en els procediments civils de reclamació de deute, en funció de les seves necessitats, adaptant-les al procediment que els hi resulti menys costós i més àgil de cobrament. 

Existeixen diverses possibilitats per a oferir-li una sortida, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.