Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Bloc


Volver al resumen

20/03/2017

SI M’ARRIBA UNA DEMANDA D’EXECUCIÓ DE PENSIÓ D’ALIMENTS/DESPESES EXTRAORDINÀRIES, PUC OPOSAR-ME PERQUÈ LA MEVA SITUACIÓ ECONÒMICA HA EMPITJORAT I QUE PER AIXÒ NO PUC PAGAR?

Rotundament no. La Llei és molt clara al respecte dels motius d’oposició en els procediments d’execució forçosa en dret de família relatius a la reclamació de pagaments de pensions d’aliments o despeses extraordinàries, i no es previu com a motiu el fet que la capacitat econòmica de l’obligat al pagament hagi empitjorat.
Fins i tot en el cas d’oposar-se al•legant aquesta situació (encara que sigui per estar en situació d’atur), es continuarà l’execució i es declararà l’embargament dels béns de l’executat. És per això que, en cas de que s’hagi produït una variació substancial en la capacitat econòmica de l’obligat al pagament, el que s’ha de realitzar és una modificació de les mesures definitives acordades en el seu dia en la Sentència judicial que es va dictar, ja que mentre no es produeixi aquest canvi, l’obligació persistirà.Volver al resumen