Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Bloc


Volver al resumen

15/12/2017

Què succeeix quan una Sentència en dret de família s’acaba de dictar i l’altra part no compleix amb el règim de visites?

Moltes vegades passa que una de les parts no està d’acord amb el contingut de la Sentència i procedeix a interposar un recurs d’apel•lació contra la mateixa creient que, fins a que l’Audiència Provincial corresponent no resolgui aquest recurs, no ha de complir amb el contingut en la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància.
Les parts tenen han de tenir en compte que respecte del contingut de mesures relatives a la guarda i custòdia, visites i aliments, aquests són d’obligat compliment des del moment en que se’ns dóna trasllat de la Sentència i, en cas d’incompliment per alguna de les parts, procediria interposar l’execució provisional.
Així que mentre que no s’obtingui resolució de l’Audiència Provincial que correspongui, s’ha de complir amb el que s’estableix al respecte.Volver al resumen