Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Bloc


Volver al resumen

13/09/2017

QUÈ EM CORRESPON PAGAR QUAN TINC ATRIBUÏT L’ÚS DE L’HABITATGE EN CAS DE SEPARACIÓ/DIVORCI?

En cas d’atribució de l’habitatge que havia constituït el domicili familiar el Codi Civil de Catalunya és molt clar al fixar quines despeses s’han d’assumir per ambdós o quines san de ser assumides per qui tingui adjudicat l’ús.
Respecte de les despeses que s’han d’assumir en comú serien: despeses de millora i les assegurances vinculades a aquesta finalitat, pagament de préstec hipotecari, despeses ordinàries de la comunitat de veïns, subministres (aigua, llum, etc.), els tributs i les taxes anuals.


Esperem que aquest article hagi estat del seu interès. Si ho desitja o necessita pot enviar-nos un email a info@bufetevillaboix.com o bé trucar-nos al tf. 609782879. Gràcies per la seva confiança.
Advocats Villa BoixVolver al resumen