Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Bloc


Volver al resumen

02/05/2017

Quina eficàcia té la resolució dictada en un procediment de mesures cautelars prèvies en dret de família?

Quina eficàcia té la resolució dictada en un procediment de mesures cautelars prèvies en dret de família?
Quan tenim ja la resolució, aquesta és directament executable i d’obligat compliment, essent que tindran vigència si dins del termini legalment establert de 30 dies, es presenta la demanda del procediment principal; ja que en cas contrari, perdran la seva eficàcia.
Si es procedeix a interposar la demanda principal, les mesures cautelars prèvies dictades serien d’obligat compliment fins a que s’obtingués la resolució del procediment principal i, en cas d’incompliment d’aquestes mesures provisionals mentre són vigents, la part afectada podrà interposar una demanda d’execució a fi de que es compleixi el contingut de les mateixes.
En dret de família s’ha de tenir en compte que només cabrà decidir, en mesures provisionals prèvies, respecte a: la pàtria potestat, la guarda i custòdia dels fills menors, pensió d’aliments, ús d’habitatge familiar.Volver al resumen