Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Estrangeria online 

A continuació li indiquem les gestions que oferim online demanat s'empleni i enviï el formulari que consta en aquest apartat:


Tarifes:

Elaboració i enviament per correu electrònic d'un informe sobre la seva consulta jurídica: 45,00 Euros (impostos inclosos).

Manera de pagament

Per a la seva comoditat, li facilitem els nostres números de compte corrent, per a que pugui efectuar l'oportuna transferència, pregant ens indiquin el seu nom complert:

- ES92.0030.2031.75.0001647271 de Banc Santander 

- ES03.2100.2863.6702.1003.3981 de La Caixa

Procediment contractació dels serveis

1- El client haurà d'emplenar el formulari de manera correcta i haurà d'exposar la seva consulta de manera clara, aportant les dades més rellevants necessàries per a la resolució de la consulta. Abans de remetre la consulta el client haurà d'acceptar les condicions generals d'aquest servei, de manera adjunta.

2- Advocats VILLABOIX rep i estudia la informació proporcionada pel client i decideix la seva acceptació, sol·licita major informació o denega la seva acceptació. El client rebrà un correu electrònic informant-lo d'aquest punt, així com el preu i de manera de pagament de la consulta.

3- S'efectua el pagament de la consulta en un dels comptes corrents senyalats anteriorment.

4- Advocats VILLABOIX confirma el pagament mitjançant un correu electrònic remès al client. A partir d'aquest moment comença a computar el termini de 5 dies hàbils per a resoldre i remetre la resposta a la consulta.

5- A partir d'aquest moment Advocats VILLABOIX no acceptarà l'ampliació de la informació donada pel client.

6- Advocats VILLABOIX remetrà la resposta de la consulta jurídica al client en el termini indicat (a excepció de casos de força major), així com la factura corresponent al servei donat.